Sự khác nhau giữa pin Li-Po (Lithium Polymer) và pin Li-Ion (Lithium Ion)

Sự khác nhau giữa pin Li-Po (Lithium Polymer) và pin Li-Ion (Lithium Ion)

Pin Li-Ion và Li-Po nguyên lý đều dựa trên sự trao đổi Lithium ion giữa các cực âm và dương làm bằng Lithium cacbon. Điểm khác nhau giữa hai loại pin này là cách Cell pin được chế tạo và loại chất điện phân được sử dụng trong mỗi loại pin.

Pin Pin Li-Ion sử dụng chất điện phân lỏng, thường được bọc trong một vỏ kim loại cứng nên trọng lượng nặng hơn và không cho phép có nhiều tùy chọn khác nhau như hình dạng và kích thước.

Pin Li-Po sử dụng chất điện phân dạng Polymer khô, được kẹp giữa cực dương và cực âm của pin cho phép trao đổi Ion – (âm) do đó có tên là Lithium polymer. Phương pháp này cho phép Pin có thể làm rất mỏng với các hình dạng và kích thước của cell pin khác nhau.

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.